Področja pravnega delovanja

Insolvenčno pravo in finančna prestrukturiranja

Svetujemo direktorjem gospodarskih družb v zvezi s stečajnim pravom, kar vključuje prestrukturiranja podjetij, ukrepe za preprečevanje insolventnosti, stečajne postopke, postopke prisilne poravnave in likvidacije. Zastopamo upnike v vseh naštetih postopkih in poskrbimo za učinkovito uveljavitev upnikovih terjatev.

Več

 Naše storitve zajemajo med drugim:

  • skrbni pregled poslovanja
  • svetovanje glede odgovornosti organov vodenja in nadzora gospodarskih družb pri insolventnosti
  • oceno tveganj in analiza potrebnih ukrepov
  • svetovanje o postopkih prestrukturiranja, ukrepih za preprečevanje insolventnosti
  • zastopanje družbenikov, upnikov, pogodbenih strank ali poslovodij v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije
davcno-pravo-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: