Pravni strokovnjaki

Aleš Avbreht

Odvetnik, partner, direktor družbe

T: +386 1 434 54 00
M: +386 41 329 725
F:
 +386 1 434 54 04
E: ales.avbreht@azodvetniki.com
N: Tivolska cesta 50, Ljubljana

Aleš Avbreht je pred začetkom odvetniške kariere izkušnje pridobival v gospodarstvu kot samostojni pravni svetovalec – pomočnik glavnega direktorja za gospodarsko pravo v veliki gospodarski družbi. Prav tako je izkušnje pridobival v sodstvu. Aktiven je zlasti na področju gospodarskega prava, prava javnega naročanja ter na področju javno – zasebnega partnerstva. Vodil je številne zahtevne postopke združitev in statusnih preoblikovanj gospodarskih družb. Na strokovnih dogodkih redno sodeluje kot predavatelj oz. moderator in je tudi certificirani nadzornik pri Združenju nadzornikov Slovenije.

Znanje tujih jezikov:

  • Angleški, nemški, hrvaški, srbski