Področja pravnega delovanja

Izterjava dolgov

Razvili smo učinkovite programe izterjave dolga, ki so podprti z učinkovitim informacijskim sistemom. Za izterjavo dolgov dolžnikov naših strank pristojnim sodiščem in drugim za izterjavo pristojnim osebam predlagamo stanju in premoženju dolžnika primerna izvršilna sredstva na podlagi vnaprej opravljenih poizvedb ter na ta način uspešno izterjamo dolgovane zneske. Naše delo obsega vse aktivnosti od trenutka neplačila zapadlih obveznosti do trenutka popolnega plačila zapadle obveznosti. Pri tem vam zagotovimo hitro in uspešno izterjavo dolga ter visoko stopnjo strokovnosti našega dela.

Več

Naše storitve zajemajo:

  • preverjanje plačilne sposobnosti dolžnikov
  • pisno opominjanje dolžnikov
  • kontaktiranje z dolžniki
  • vodenje izvršilnega postopka