Področja pravnega delovanja

Gradbeno pravo

Področje gradbeništva je pravno intenzivno področje, kjer se prepletajo številni odnosi različnih subjektov – investitorjev, izvajalcev, podizvajalcev, projektantov, nadzornikov. Zagotavljamo celovito pravno podporo vsem subjektom v gradbenem sektorju. Naši pravni strokovnjaki svetujejo investitorjem pri gradbenih projektih že od vsega začetka, da se zagotovi vsa potrebna dokumentacija za uspešno izvedbo projekta, prav tako sodelujejo pri transakcijah s področja gradbeništva ter svetujejo pri pripravi enostavnih in kompleksnih gradbenih pogodb. Interese naših strank zaščitimo tudi z aktivnim sodelovanjem pri pogajanjih.

Izkušnje smo pridobili na večjih slovenskih gradbenih projektih s področja energetike, letališke, železniške in cestne infrastrukture in strankam tudi svetovali v kompleksnih gradbenih sporih. Prav tako smo aktivno svetovali pri projektih rekonstrukcije kulturnih spomenikov državnega pomena ter pri gradnji javnih ustanov. Skozi celoten spekter svetovalnih storitev s področja gradbenega prava tako nudimo celovito pravno podporo gradbenim projektom. Prav tako svetujemo tako naročnikom kot tudi ponudnikom v postopkih javnega naročanja s področja gradbenih projektov.

Smo dobri poznavalci in uporabniki splošnih pogodbenih pogojev FIDIC, ki se pogosto uporabljajo pri večjih investicijah oz. projektih. Na izbrane FIDIC pogoje (knjigo) naročnikom pripravimo tudi posebne pogodbene pogoje.