Področja pravnega delovanja

Telekomunikacije in IT

Na področju telekomunikacij in informacijske tehnologije nudimo pravni pregled in oceno tveganj pri poslovanju na tem trgu in celovito svetujemo številnim gospodarskim subjektom pri sklepanju pogodb, vprašanju zasebnosti, varstvu osebnih podatkov, avtorstvu spletnih strani, sklepanju sporazumov o nerazkritju informacij, pravnega varstva pravic intelektualne lastnine, njihove pridobitve oziroma prenosa in vseh drugih vidikih teh pravic. Dorečene in zaščitene avtorske in druge pravice so izjemno pomembne predvsem na področju programiranja, kar dosežemo z dosledno zapisanimi klavzulami.

S podjetji tesno sodelujemo in jim svetujemo tudi pri njihovem nastopanju v postopkih javnega naročanja, saj predstavljajo naročniki, ki so zavezani spoštovati javno-naročniško zakonodajo, znaten del povpraševanja na področju telekomunikacij in IT.

telekomunikacije-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: