Področja pravnega delovanja

Gospodarsko pravo, prevzemi in združitve

Proces globalizacije zahteva od gospodarskih družb stalno širitev, tako na področju novih produktov in storitev kot tudi geografsko. Naši odvetniki so tako v preteklosti že zastopali nekatera največja slovenska in tuja podjetja pri njihovem poslovnem sodelovanju in različnih transakcijah.

V procesu združitev in prevzemov (»transakcij«) nudimo celovito svetovanje in izvedbo postopkov, ki obsegajo predvsem faze sestave vabil k izkazu interesa (»teaser«) oz. nezavezujočih ponudb,  pogajanj, skrbnih pravnih pregledov ciljnih podjetij (due dilligence) in sestave zavezujočih ponudb, pridobivanja dovoljenj s strani državnih organov oziroma agencij ter pripravo oz. strukturiranje transakcije in sklenitev pogodb, tako, da se udeležencem transakcije zagotovi maksimalno stopnjo varnosti pri izvršitvi transakcije.

Upravam, direktorjem, upravnim odborom in nadzornim svetom svetujemo v zvezi z izvrševanjem njihovih nalog in pristojnosti, prav tako pa tudi glede njihove odgovornosti poslovanje podjetja.

Smo dobri poznavalci sistemov dobrega korporativnega upravljanja in različnih kodeksov ravnanja, vse to uporabljamo pri svojem svetovanju.

Več

Korporacijsko pravo:

 • ustanovitev vseh tipov gospodarskih družb ter podružnic,
 • skrbni pravni pregledi gospodarskih družb in drugih tipov pravnih subjektov (javni zavodi, javne agencije, zbornice),
 • statusne spremembe družb, reorganizacija,
 • priprava internih aktov,
 • povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
 • spremembe lastništva (prodaja deležev, delnic),
 • svetovanje na področju povezanih podjetij,
 • svetovanje v postopkih dnevnega poslovanja podjetja,
 • svetovanje in zastopanje v sporih med družbeniki,
 • svetovanje in priprava aktov za varovanje poslovne skrivnosti,
 • likvidacija podjetij.

Prevzemi in združitve:

 • skrbni pravni pregledi gospodarskih družb
 • sodelovanje pri pogajanjih in priprava pogodb
 • sporazumi o skupnih vlaganjih (joint – ventures)
 • vodenje postopkov skladno s prevzemno zakonodajo
 • pridobitev dovoljenj regulatornih organov
 • jamstveni dogovori
 • odkupi z zadolžitvijo (LBO)
gospodarsko-pravo-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: