Področja pravnega delovanja

Svetovanje upravam, upravnim odborom, direktorjem in nadzornim svetom

Z dolgoletnimi izkušnjami smo razvili poseben paket specializiranega svetovanja, prilagojenega za potrebe delovanja uprav, upravnih odborov, direktorjev in nadzornih svetov gospodarskih družb. Svetovanje vsebuje izbrana področja:

  • Korporacijskega prava
  • Odgovornosti za poslovanje in odškodninske odgovornosti ter zavarovanja odgovornosti
  • Medijskega prava (PR, oglaševanje, krizni management)
  • Pogodb o zaposlitvi in drugih pogodb organov vodenja in nadzora
področja-pravnega-delovanja-slika

Pravni strokovnjaki: