Področja pravnega delovanja

Davčno pravo

Stranke zastopamo v davčnih zadevah v postopkih pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi in ponujamo svetovalno podporo s področij različnih davkov (npr. davek na dodano vrednost, davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnina). V sodelovanju z našimi strokovnimi sodelavci ponujamo storitve davčne optimizacije, kar vključuje efektivno izrabo davčnih olajšav ter prestrukturiranje.

Več

Naše storitve s področja davčnega prava zajemajo med drugim:

  • svetovanje s področja davčnega prava oz. davčnega postopka
  • davčna optimizacija pravnih oseb
  • priprava dokumentacije glede transfernih cen
  • zastopanje strank pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi
davcno-pravo-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: