Področja pravnega delovanja

Zdravstvo in farmacija

Strankam svetujemo pri zagotavljanju skladnosti njihovega poslovanja s predpisi, kar je za področje zdravstva še posebej pomembno, ker gre za izrazito reguliran trg. Naše storitve obsegajo vse od svetovanja s področja oglaševanja zdravil in medicinskih pripomočkov, vigilance, kliničnih raziskav in študij, cen zdravil, razvrščanja zdravil pa do svetovanja s področja varstva osebnih podatkov, skladnosti poslovanja s konkurenčno-pravnimi predpisi, predpisi s področja preprečevanja korupcije idr. Prav tako nudimo farmacevtskim družbam celovito podporo pri sklepanju pogodb in poslovanju tako z javnimi zavodi (ZZZS, NIJZ) in agencijami (JAZMP) kot tudi pri nastopanju na trgu in vstopanju v poslovna razmerja na področju veleprodaje. Za razmerja, ki so podvržena pravilom javnega naročanja, nudimo vsem subjektom – tako tistim, ki nastopajo kot ponudniki (veletrgovci), kot tistim, ki nastopajo kot naročniki – celovito podporo v samih postopkih javnega naročanja in revizijskih postopkih. Stranke zastopamo tudi v sodnih in upravnih postopkih.

Naši strokovnjaki vodijo tudi izobraževanja v farmacevtskih družbah in aktivno sodelujejo v postopkih sprejemanja predpisov s področja zdravstva.

zdravstvo-in-farmacija-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: