SLO
SLO EN

|    T: 01 434 54 00

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Področja pravnega delovanja

Energetika

Udeležencem na energetskih trgih svetujemo na vseh segmentih njihovega poslovanja, upoštevaje regulatorni okvir na področju energetike ter vpetost v mednarodno okolje. Naše storitve obsegajo svetovanje glede vseh posameznih vprašanj s področja energetske zakonodaje z namenom zagotavljanja skladnosti poslovanja operaterjem, proizvajalcem in dobaviteljem. Svojim strankam nudimo tudi celovito pravno podporo pri izvedbi posameznih infrastrukturnih projektov ter rešitve na področju koncesij, javno-zasebnih partnerstev, javnega naročanja, varstva konkurence ter varstva okolja, ki so področja neločljivo povezana z energetiko. Stranke zastopamo v sporih, v upravnih postopkih in pred sodišči.

Naši pravni strokovnjaki svetujejo domačim in tujim podjetjem ter so člani energetskih združenj – Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko (SAEE).

energetika-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: