Področja pravnega delovanja

Energetika

Udeležencem na energetskih trgih svetujemo na vseh segmentih njihovega poslovanja, upoštevaje regulatorni okvir na področju energetike ter vpetost v mednarodno okolje. Naše storitve obsegajo svetovanje glede vseh posameznih vprašanj s področja energetske zakonodaje z namenom zagotavljanja skladnosti poslovanja operaterjem, proizvajalcem in dobaviteljem. Svojim strankam nudimo tudi celovito pravno podporo pri izvedbi posameznih infrastrukturnih projektov ter rešitve na področju koncesij, javno-zasebnih partnerstev, javnega naročanja, varstva konkurence ter varstva okolja, ki so področja neločljivo povezana z energetiko. Stranke zastopamo v sporih, v upravnih postopkih in pred sodišči.

Naši pravni strokovnjaki svetujejo domačim in tujim podjetjem ter so člani energetskih združenj – Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko (SAEE).

energetika-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: