Področja pravnega delovanja

Varstvo osebnih podatkov

Naša družba že vrsto let svetuje svojim strankam iz različnih sektorjev glede obdelave osebnih podatkov in vseh vprašanj s področja varstva osebnih podatkov. Upravičenje posameznika, da se z zakonom ter pošteno in na pregleden način ureja in zagotavlja obdelava njegovih osebnih podatkov ter njegova pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, do njihovega popravka oziroma uresničevanje drugih pravic v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, terja tako od upravljavcev kot od obdelovalcev vrsto ukrepov ter spoštovanja določil veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, tako slovenske kot predpisov na ravni EU.

Naše storitve obsegajo svetovanje strankam (upravljavcem in obdelovalcem) pri zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov in vseh potrebnih pravnih podlag za njihovo obdelavo ter ukrepov in ravnanj v zvezi s tem kakor tudi zastopanje pred Informacijskim pooblaščencem kot nadzornim organom s področja varstva osebnih podatkov. Prav tako svetujemo posameznikom pri uresničevanju vseh njihovih pravic s področja varstva osebnih podatkov.

varstvo-osebnih-podatkov-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: