Področja pravnega delovanja

Gospodarski posli

Naročnikom proaktivno svetujemo v različnih fazah dnevnega sklepanja poslov. Naše storitve vključujejo oceno tveganj posameznih pravnih poslov, sodelovanje pri pogajanjih, pripravo različnih pogodb ter svetovanje v času trajanja pogodbenega razmerja. Na ta način omogočamo naročnikom nemoteno poslovanje ob minimiziranih pravnih tveganjih.

V primerih sporov svetujemo naročniku in ga zastopamo v sodnih in izvensodnih postopkih. Delujemo po načelu analiziranja možnosti uspeha in našim strankam ne svetujemo spuščanja v spore, v katerih ne vidimo možnosti ugodne rešitve za našo stranko.

Več

  • Pregled pogodb, ocena pravnih tveganj
  • Pogajanja
  • Priprava pogodb
  • Obveščanje o novi zakonodaji
  • Implementacija splošnih pogojev poslovanja
  • Ocena tveganj v sodnih in izvensodnih sporih
  • Zastopanje v sodnih in izvensodnih postopkih (arbitraža, mediacija)
civilno-pravo-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: