header image

Avbreht, Zajc in partnerji
odvetniška družba o.p., d.o.o.

Tivolska cesta 50
1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 434 54 00 
F: +386 (0)1 434 54 04
E: office1(at)azodvetniki.com 

Član Warwick Legal Network, mednarodnega združenja
samostojnih odvetniških podjetij www.warwicklegal.com

Odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji je vpisna kot zastopnik za modele in znamke pred Uradom RS za intelektualno lastnino in kot zastopnik pred Uradom za harmonizacijo na notranjem trgu, Alicante, Španija.

Povezava do Odvetniške zbornice Slovenije.

 

Javno - zasebna partnerstva

Naša odvetniška pisarna svetuje tudi pri izbiri najprimernejše oblike in modela javno-zasebnega partnerstva z vsemi potrebnimi sklepi in akti ter izvaja projekte javno zasebnega partnerstva.

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu loči med dvema oblikama izvedbe javno-zasebnega partnerstva in sicer med pogodbenim partnerstvom ter statusnim partnerstvom. 

Pogodbeno partnerstvo ima lahko obliko:

  • koncesijskega razmerja ali 
  • javno naročniškega razmerja. 

Statusno partnerstvo, imenovano tudi institucionalno ali equity partnerstvo se izvaja bodisi z: 

  • ustanovitvijo pravne osebe, 
  • s prodajo deleža javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega ali zasebnega prava, 
  • z nakupom deleža v osebi javnega ali zasebnega prava, 
  • z dokapitalizacijo ali na drug, primeroma naštetim oblikam pravno in dejansko soroden in primerljiv način.

Kot javno zasebno partnerstvo so pojmovani projekti zasebnih vlaganj v javne projekte ali javna sofinanciranja zasebnih projektov predvsem na področju:

  • izvajanja gospodarskih javnih služb; 
  • izgradnja javne infrastrukture, financiranja, projektiranja, izgradnje, nadzora, organizacije in upravljanja ter vzdrževanja;
  • izvajanja drugih javnih služb ali podobnih dejavnosti v javnem interesu.