|    T: 01 434 54 00

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Področja pravnega delovanja

Gospodarsko pravo, prevzemi in združitve

Proces globalizacije zahteva od gospodarskih družb stalno širitev, tako na področju novih produktov, kot tudi geografsko. Naši odvetniki so tako v preteklosti že zastopali nekatera največja slovenska in tuja podjetja pri njihovem povezovanju in prevzemanju.

V procesu združitev in prevzemov nudimo celovito svetovanje in izvedbo postopkov, ki obsegajo faze pogajanja, skrbnih pravnih pregledov ciljnih podjetij (due dilligence), pridobivanje dovoljenj s strani državnih organov oziroma agencij ter pripravo in sklenitev pogodb na podlagi katerih bo vašim gospodarskim družbam omogočen varen prehod na druge geografske trge ali dejavnosti.

Več

Korporacijsko pravo:

 • ustanovitev vseh tipov gospodarskih družb ter podružnic,
 • skrbni pravni pregledi gospodarskih družb in drugih tipov pravnih subjektov (javni zavodi, javne agencije, zbornice),
 • statusne spremembe družb, reorganizacija,
 • priprava internih aktov,
 • povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
 • spremembe lastništva (prodaja deležev, delnic),
 • svetovanje na področju povezanih podjetij,
 • svetovanje v postopkih dnevnega poslovanja podjetja,
 • svetovanje in zastopanje v sporih med družbeniki,
 • svetovanje in priprava aktov za varovanje poslovne skrivnosti,
 • likvidacija podjetij.

Prevzemi in združitve:

 • skrbni pravni pregledi gospodarskih družb
 • sodelovanje pri pogajanjih in priprava pogodb
 • sporazumi o skupnih vlaganjih (joint – ventures)
 • vodenje postopkov skladno s prevzemno zakonodajo
 • pridobitev dovoljenj regulatornih organov
 • jamstveni dogovori
 • odkupi z zadolžitvijo (LBO)