header image

Avbreht, Zajc in partnerji
odvetniška družba o.p., d.o.o.

Tivolska cesta 50
1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 434 54 00 
F: +386 (0)1 434 54 04
E: office1(at)azodvetniki.com 

Član Warwick Legal Network, mednarodnega združenja
samostojnih odvetniških podjetij www.warwicklegal.com

Odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji je vpisna kot zastopnik za modele in znamke pred Uradom RS za intelektualno lastnino in kot zastopnik pred Uradom za harmonizacijo na notranjem trgu, Alicante, Španija.

Povezava do Odvetniške zbornice Slovenije.

 

Konkurenčno pravo

Naše storitve vključujejo storitve svetovanja in zastopanja na področju konkurenčnega prava, in sicer pred nacionalnim organom za varstvo konkurence, Evropsko komisijo in sodišči. Svetujemo in zastopamo tako v upravnih postopkih, postopkih o prekrških kot tudi v civilnih postopkih. 

V okviru storitev vam nudimo popolno podporo pri priglasitvi koncentracije (združitvi, pridobitvi kontrole, ustanovitvi skupnega podjetja), in sicer od ugotavljanja izpolnjevanja pravnih in ekonomskih pogojev za nastop koncentracije do opredelitve upoštevnih trgov in analize vpliva koncentracije na teh trgih. Svetujemo in zastopamo vas med celotnim postopkom priglasitve - priprava obrazca za priglasitev koncentracije, pridobivanje dodanih podatkov v postopku presoje koncentracije, zastopanje na morebitnih ustnih obravnavah, vlaganje pravnih sredstev. 

Svetujemo vam tudi na področju omejevalnih ravnanj, do katerih prihaja preko omejevalnih sporazumov in zlorab prevladujočega položaja. V zvezi s tem vam nudimo svetovanje pri vseh oblikah pogodbenih odnosov, zlasti na področju distribucije, franšize, dobave, licenc in drugih oblik poslovnega sodelovanja. Strankam z oblikovanjem ustreznih predlogov pomagamo, da svoje poslovne odnose uredijo na način, da so skladni s konkurenčnopravno zakonodajo. V primeru postopkov pred organi, pristojnimi za varstvo konkurence, pa strankam nudimo celotno podporo svetovanja in zastopanja, in sicer od pravne pomoči ob preiskavah pri strankah do vlaganja pravnih sredstev.

Nenazadnje svetujemo tudi v civilnih zadevah, še posebej na področju odškodninskih zahtevkov, kjer strankam svetujemo, kako učinkovito uveljaviti svojo pravico do povračila škode, ki je posledica protikonkurenčnih ravnanj.&nb