Pravni strokovnjaki

Tanja Bratina

univ. dipl. prav., svetovalka

T: +386 1 434 54 00
F: +386 1 434 54 04
M: +386 31 325 123
E: tanja.bratina@azodvetniki.com
N: Tivolska cesta 50, Ljubljana

Tanja Bratina je bila pred začetkom kariere v odvetniški družbi vodja oddelka za pravne zadeve na Uradu RS za varstvo konkurence. Med drugim je bila zadolžena za reformo konkurenčno-pravne zakonodaje. Izkušnje je pridobivala tudi kot pravna svetovalka v gospodarski družbi. Ima bogate izkušnje s področja konkurenčnega, gospodarskega pogodbenega, upravnega prava in postopkov javnega naročanja, še posebej na področju infrastrukturnih projektov, energetike, IT sektorja ter farmacije. Redno pripravlja strokovne prispevke, je soavtorica komentarja Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence ter Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in kot predavateljica sodeluje na strokovnih izobraževanjih. Je članica Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko in sodeluje kot nacionalna dopisnica pri projektu International Team on Antitrust Collective Action.

Znanje tujih jezikov:

  • angleški, italijanski