Aktualno

Zaposlimo odvetniškega kandidata in odvetniškega pripravnika

ODVETNIŠKI KANDIDAT  (m/ž)

Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. zaposli odvetniškega kandidata (m/ž). Zaželene so izkušnje v odvetništvu in raven kandidata, ki zagotavlja samostojnost pri delu.

Zaželeno je, da ima kandidat(-ka) nekaj delovnih izkušenj, zlasti na področju civilnega in gospodarskega prava.

Prednost bodo imeli kandidati (-ke), ki so ambiciozni in so samostojni pri strokovnem delu in delu s strankami in jim poglobljeno strokovno in timsko delo predstavlja izziv.

Pričakovana znanja in izkušnje:

  • univerzitetni diplomirani pravnik/-ca
  • opravljen Pravniški državni izpit
  • izkušnje predvsem s področja civilnega ter gospodarskega prava
  • izkušnje oz. svetovanje gospodarskim družbam
  • pričakovano znanje angleškega jezika na visoki ravni (C raven)

 Zaposlitev: delovno razmerje za nedoločen čas  (poskusna doba šest mesecev)

Kraj dela: Ljubljana in v skladu s potrebami strank v Republiki Sloveniji

Začetek dela: po dogovoru

Svoje vloge skupaj z življenjepisom, priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 12. 7. 2022 na naslov zaposlitev@azodvetniki.com.

 

ODVETNIŠKI PRIPRAVNIK (m/ž)

Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. zaposli odvetniškega pripravnika (m/ž). Zaželene so izkušnje v odvetništvu in raven pripravnika, ki zagotavlja določeno samostojnost pri delu.

Zaželeno je, da ima pripravnik(-ca) nekaj delovnih izkušenj, zlasti na področju civilnega in gospodarskega prava.

Prednost bodo imeli pripravniki (-ce), ki so ambiciozni in so samostojni pri strokovnem delu in delu s strankami in jim poglobljeno strokovno in timsko delo predstavlja izziv.

Pričakovana znanja in izkušnje:

  • univerzitetni diplomirani pravnik/-ca
  • izkušnje predvsem s področja civilnega ter gospodarskega prava
  • izkušnje oz. svetovanje gospodarskim družbam
  • pričakovano znanje angleškega jezika na visoki ravni (C raven)

 Zaposlitev: delovno razmerje za določen čas 1 (enega) leta zaradi usposabljanja za Pravniški državni izpit, po izteku oz. opravljenem izpitu možno podaljšanje za nedoločen čas

Kraj dela: Ljubljana in v skladu s potrebami strank v Republiki Sloveniji

Začetek dela: po dogovoru

Svoje vloge skupaj z življenjepisom, priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 12. 7. 2022 na naslov zaposlitev@azodvetniki.com.