Aktualno

Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja

V organizaciji družbe LEXPERA d. o. o., Ljubljana bo 2. in 3. junija 2021 potekal Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodeluje tudi odvetnik Aleš Avbreht kot predavatelj, moderator in vodja strokovnega programskega odbora, odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht in Tanja Bratina pa kot predavateljici.

Naslovi predavanj, ki jih bodo izvedli:

  • Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije po ZPVPJN (Aleš Avbreht)
  • Sodelovanje več subjektov v postopkih javnega naročanja (Marjeta Erjavec Avbreht)
  • Praktični odgovori predavateljev na različna vprašanja o javnem naročanju iz prakse – za naročnike in ponudnike (poleg odvetnice Miriam Ravnikar Šurk in odvetnika Boruta Leskovca sodeluje odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht)
  • Postopki s pogajanji (izključnost pravic, tehnični razlogi itd.) (Tanja Bratina)

Več o dogodku najdete na spletni strani.