SLO
SLO EN

|    T: 01 434 54 00

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Aktualno

Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja

V organizaciji družbe LEXPERA d. o. o., Ljubljana bo dne 19.3. in 20..2018 potekal Spomladanski veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodeluje tudi odvetnik Aleš Avbreht kot predavatelj in vodja strokovnega programskega odbora, odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht in Tanja Bratina pa kot predavateljici.

Na programu bo med drugimi tudi sekcija POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA, v sklopu katere bo pod naslovom »Kdaj v praksi pri spremembah pogodbe ni treba izvesti postopka javnega naročanja« predavala odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht, »Pregled pravnih značilnosti in najpogostejših tipov pogodb, ki jih sklepajo javni naročniki, ter obveznosti naročnikov in ponudnikov pri pripravi vzorcev pogodb« pa bo naslov predavanja, ki ga bo izvedla Tanja Bratina. Odvetnik Aleš Avbreht bo v sekciji TEMELJNA NAČELA JAVNEGA NAROČANJA predaval temo pod naslovom »Pogled na temeljna načela kot bistvo javnega naročanja ter s tem povezana ravnanja naročnikov in ponudnikov« in v posebnem delu kongresa za naročnike in ponudnike vodil sekcijo Ponudniki.

Več o dogodku najdete na spletni strani organizatorja.