Aktualno

Poročanje o izvršenih plačilih iz naslova pogodb s področja javnega naročanja

S 1. 1. 2023 v uporabo stopijo spremembe Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

Zavezanci za javno naročanje bodo morali s 1. 1. 2023 mesečno poročati o izvršenih plačilih iz naslova pogodb s področja javnega naročanja, in sicer preko spletnega portala UJP JN Plačila, ki ga upravlja UJP. UJP bo nato podatke o izvršenih plačilih posredoval ministrstvu, pristojnemu za javna naročila, ta pa jih bo javno objavil na Portalu javnih naročil.

Obveznost mesečnega poročanja o plačilih velja za vse javno-naročniške pogodbe, ki so sklenjene od 1. 1. 2023 dalje.

Mesečno poročanje o izvršenih plačilih bo potekalo na način, da bodo morali zavezanci za javno naročanje do 18. v mesecu za predpretekli mesec sporočiti naslednje podatke:

  • identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv in davčna številka),
  • znesek plačila in valuta ter
  • datum izvršenega plačila v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila.

Za tiste javne naročnike, ki uporabljajo informacijski sistem MFERAC, bo poročanje potekalo avtomatično.

Podrobnejše informacije o obveznem poročanju  o izvršenih plačilih iz naslova javnega naročanja so objavljene na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocanje-o-izvrsenih-placilih-iz-naslova-pogodb-s-podrocja-javnega-narocanja-prek-portala-ujp-jn-placila/.

 

Vir: Uprava Republike Slovenije za javna plačila