Aktualno

Jesenski Veliki kongres javnega naročanja

V organizaciji družbe LEXPERA d. o. o., Ljubljana bo 21. in 22. septembra 2020 potekal Jesenski Veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodeluje tudi odvetnik Aleš Avbreht kot predavatelj, moderator in vodja strokovnega programskega odbora, odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht in Tanja Bratina pa sodelujeta kot predavateljici.

Naslovi predavanj, ki jih bodo izvedli:

  • Sestava dobrega konzorcijskega sporazuma za sodelovanje v postopkih javnega naročanja (Aleš Avbreht)
  • Vse o kadrih v postopkih javnega naročanja (Tanja Bratina)
  • Neposredna plačila podizvajalcem – kaj se lahko naučimo iz preteklih primerov (Marjeta Erjavec Avbreht)
  • Praktične dileme pred izvedbo konkurenčnega postopka s pogajanji brez objave z vključitvijo vseh ponudnikov, ki so v predhodnem neuspešnem postopku oddali svojo ponudbo (Marjeta Erjavec Avbreht)

Več o dogodku najdete na spletni strani organizatorja.