SLO
SLO EN

|    T: 01 434 54 00

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Aktualno

Jesenski veliki kongres javnega naročanja

V organizaciji družbe LEXPERA d. o. o., Ljubljana bo dne 17.9. in 18.9.2017 potekal Jesenski veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodeluje tudi odvetnik Aleš Avbreht kot predavatelj in vodja strokovnega programskega odbora, odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht in Tanja Bratina pa kot predavateljici.

Na programu bo med drugimi tudi sekcija PONUDBE S PODIZVAJALCI IN UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV, v sklopu katere bo pod naslovom »Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov« predavala odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht, » Procesni pogoji in omejitve za vlaganje revizijskih zahtevkov – zaostrovanje zakonodaje in prakse?« pa bo naslov predavanja, ki ga bo izvedla Tanja Bratina. Odvetnik Aleš Avbreht bo v sekciji PREKRŠKI V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA predaval temo pod naslovom »Elementi prekrška pri kršitvi pravil javnega naročanja s poudarkom na krivdi odgovornih oseb državnih oziroma lokalnih organov« in v posebnem delu kongresa za naročnike in ponudnike vodil sekcijo Ponudniki.

Več o dogodku najdete na spletni strani organizatorja.