Jesenski Veliki kongres javnega naročanja

V organizaciji družbe LEXPERA d. o. o., Ljubljana bo 16. in 17. septembra 2024 potekal Jesenski Veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodelujeta kot predavatelja in programski vodji tudi odvetnik Aleš Avbreht in svetovalka Tanja Bratina, ki bo tudi sodelovala kot moderatorka kongresa.

Naslova predavanj, ki jih bosta izvedla:

 • Pravne možnosti naročnikov in ponudnikov pred vložitvijo zahtevkov za revizijo (Aleš Avbreht)
 • Razlogi za izključitev in njihovo (ne)izpolnjevanje (Tanja Bratina)

Več o dogodku najdete na spletni strani.

Preberi več

Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja

V organizaciji družbe LEXPERA d. o. o., Ljubljana bo 15. in 16. aprila 2024 potekal Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodeluje tudi odvetnik Aleš Avbreht kot programski vodja, odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht, Tanja Bratina in Barbara Cankar pa kot predavateljici.

Naslovi predavanj, ki jih bodo izvedli:

 • Sprejem in izpodbijanje odločitve o oddaji naročila in priznanju sposobnosti (Tanja Bratina)
 • Presoja referenc z vidika prakse Državne revizijske komisije (Marjeta Erjavec Avbreht, Barbara Cankar)

Več o dogodku najdete na spletni strani.

Preberi več

Zaposlimo odvetniškega kandidata ali odvetnika

ODVETNIŠKI KANDIDAT ALI ODVETNIK (m/ž)

Odvetniška družba AZ ODVETNIKI o.p., d.o.o. zaposli odvetniškega kandidata ali odvetnika (m/ž). Zaželene so izkušnje v odvetništvu in raven kandidata, ki zagotavlja samostojnost pri delu.

Zaželeno je, da ima kandidat(-ka) delovne izkušnje zlasti na področju delovnega, civilnega in gospodarskega prava.

Prednost bodo imeli kandidati (-ke), ki so ambiciozni in so samostojni pri strokovnem delu in delu s strankami in jim poglobljeno strokovno in timsko delo predstavlja izziv.

Pričakovana znanja in izkušnje:

 • univerzitetni diplomirani pravnik/-ca
 • opravljen Pravniški državni izpit
 • izkušnje predvsem s področja delovnega, civilnega ter gospodarskega prava
 • izkušnje oz. svetovanje gospodarskim družbam
 • pričakovano znanje angleškega jezika na visoki ravni (C raven)

 Zaposlitev: delovno razmerje za nedoločen čas  (poskusna doba šest mesecev)

Kraj dela: Ljubljana in v skladu s potrebami strank v Republiki Sloveniji

Začetek dela: po dogovoru

Svoje vloge skupaj z življenjepisom, priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 13. 3. 2024 na naslov zaposlitev@azodvetniki.com.

Preberi več

Jesenski Veliki kongres javnega naročanja

V organizaciji družbe LEXPERA d. o. o., Ljubljana bo 18. in 19. septembra 2023 potekal Jesenski Veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodeluje tudi odvetnik Aleš Avbreht kot predavatelj in programski vodja, svetovalka Tanja Bratina in strokovna sodelavka Barbara Cankar pa kot predavateljici.

Naslovi predavanj, ki jih bodo izvedli:

 • Pogoste napake ponudnikov, ki lahko vodijo v izločitev ponudbe (Tanja Bratina)
 • Vse o spremembah cen v pogodbah o javnem naročanju – ključna navodila za naročnike in ponudnike (Aleš Avbreht, Barbara Cankar)

Več o dogodku najdete na spletni strani.

Preberi več

Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja

V organizaciji družbe LEXPERA d. o. o., Ljubljana bo 17. in 18. aprila 2023 potekal Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodeluje tudi odvetnik Aleš Avbreht kot predavatelj in programski vodja, odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht in Tanja Bratina pa kot predavateljici.

Naslovi predavanj, ki jih bodo izvedli:

 • Predstavitev nekaterih ključnih stališč Državne revizijske komisije, ki so pomembna za ravnanje v postopkih javnega naročanja (Aleš Avbreht in Miriam Ravnikar Šurk)
 • Najnovejša praksa glede poslovne skrivnosti – ali lahko ponudniki dokažejo škodo zaradi njenega razkritja (Aleš Avbreht)
 • Najpogostejše napake ponudnikov pri izpolnitvi obrazca ESPD (Marjeta Erjavec Avbreht)
 • Omejitve vlagateljev (ponudnikov in varuhov javnega interesa) pri vlaganju zahtevkov za revizijo (Tanja Bratina)

Več o dogodku najdete na spletni strani.

Preberi več

Zaposlimo odvetnika/odvetniškega kandidata (m/ž)

ODVETNIK/ODVETNIŠKI KANDIDAT (m/ž)

Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. zaposli odvetnika/odvetniškega kandidata (m/ž). Zaželene so izkušnje v odvetništvu in raven kandidata, ki zagotavlja samostojnost pri delu.

Zaželeno je, da ima kandidat(-ka) delovne izkušnje zlasti na področju delovnega, civilnega in gospodarskega prava.

Prednost bodo imeli kandidati (-ke), ki so ambiciozni in so samostojni pri strokovnem delu in delu s strankami in jim poglobljeno strokovno in timsko delo predstavlja izziv.

Pričakovana znanja in izkušnje:

 • univerzitetni diplomirani pravnik/-ca
 • opravljen Pravniški državni izpit
 • izkušnje predvsem s področja delovnega, civilnega ter gospodarskega prava
 • izkušnje oz. svetovanje gospodarskim družbam
 • pričakovano znanje angleškega jezika na visoki ravni (C raven)

 Zaposlitev: delovno razmerje za nedoločen čas  (poskusna doba šest mesecev)

Kraj dela: Ljubljana in v skladu s potrebami strank v Republiki Sloveniji

Začetek dela: po dogovoru

Svoje vloge skupaj z življenjepisom, priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 31. 3. 2023 na naslov zaposlitev@azodvetniki.com.

Preberi več

Poročanje o izvršenih plačilih iz naslova pogodb s področja javnega naročanja

S 1. 1. 2023 v uporabo stopijo spremembe Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

Zavezanci za javno naročanje bodo morali s 1. 1. 2023 mesečno poročati o izvršenih plačilih iz naslova pogodb s področja javnega naročanja, in sicer preko spletnega portala UJP JN Plačila, ki ga upravlja UJP. UJP bo nato podatke o izvršenih plačilih posredoval ministrstvu, pristojnemu za javna naročila, ta pa jih bo javno objavil na Portalu javnih naročil.

Obveznost mesečnega poročanja o plačilih velja za vse javno-naročniške pogodbe, ki so sklenjene od 1. 1. 2023 dalje.

Mesečno poročanje o izvršenih plačilih bo potekalo na način, da bodo morali zavezanci za javno naročanje do 18. v mesecu za predpretekli mesec sporočiti naslednje podatke:

 • identifikacijske podatke o prejemniku plačila (naziv in davčna številka),
 • znesek plačila in valuta ter
 • datum izvršenega plačila v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila.

Za tiste javne naročnike, ki uporabljajo informacijski sistem MFERAC, bo poročanje potekalo avtomatično.

Podrobnejše informacije o obveznem poročanju  o izvršenih plačilih iz naslova javnega naročanja so objavljene na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/porocanje-o-izvrsenih-placilih-iz-naslova-pogodb-s-podrocja-javnega-narocanja-prek-portala-ujp-jn-placila/.

 

Vir: Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Preberi več

Srečanje certificiranih nadzornikov

V organizaciji Združenja nadzornikov Slovenije bo 15. 12. 2022 od 14.30 do 16.15 potekalo Srečanje certificiranih nadzornikov, na katerem bo pri omizju na temo Pomen zavarovanja odgovornosti za organe vodenja in nadzora za korporacijsko upravljanje sodeloval tudi odvetnik Aleš Avbreht.

Program in več o dogodku najdete tukaj.

Preberi več

Objava prostega delovnega mesta – ADMINISTRATOR V TAJNIŠTVU

Prosto delovno mesto – Administrator v tajništvu (m/ž)

Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o. zaposli osebo za delo v administraciji odvetniške pisarne. Delo obsega naloge administracije v odvetniški pisarni in deloma naloge računovodstva.

 Delovne naloge:

 • sprejem in posredovanje telefonskih klicev, sprejem strank, organiziranje sestankov,
 • popis prejete in poslane pošte, vpisovanje sodnih in ostalih rokov,
 • vpogled v VEP (varni elektronski predal) in priprava dokumentov za vlaganje,
 • poznavanje okolja Windows, MS Office in programa Vasco,
 • urejanje kadrovske evidence in personalnih map (prijava, odjava in spremembe ZZZS),
 • priprava mesečnega obračuna za plače zaposlenih,
 • izdajanje računov in knjiženje izdanih računov,
 • knjiženje prejetih računov,
 • izdajanje dobropisov in IOP obrazcev,
 • plačilni promet (e-banka),
 • priprava dopisov, potnih nalogov,
 • podpora pri trženju (spletna stran, katalogi, …),
 • vpisovanje in arhiviranje spisov,
 • naročanje pisarniškega materiala in
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih delodajalca oziroma odvetnikov odvetniške pisarne.

 Od kandidata pričakujemo:

 • izkušnje in znanja s primerljivega delovnega mesta,
 • odlične komunikacijske sposobnosti,
 • znanje angleškega jezika na ustreznem nivoju, primernem za kontakt s tujimi strankami,
 • dobro znanje pri uporabi MS orodij,
 • samostojnost, organiziranost, natančnost in zanesljivost,
 • naravnanost k iskanju rešitev.

 Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

 Kandidatu nudimo:

 • zaposlitev v sproščenem in dinamičnem delovnem okolju,
 • takojšen pričetek dela,
 • možnost prispevanja k idejam in izboljšavam organizacije delovnega procesa,
 • samostojnost pri delu.

 Svojo prijavo z opisom delovnih izkušenj in življenjepisom pošljite do vključno 16.11.2022 na e-naslov: zaposlitev@azodvetniki.com.

Preberi več

Jesenski Veliki kongres javnega naročanja

V organizaciji družbe LEXPERA d. o. o., bo 19. in 20. septembra 2022 potekal Jesenski Veliki kongres javnega naročanja, na katerem sodeluje tudi odvetnik Aleš Avbreht kot predavatelj, moderator in vodja strokovnega programskega odbora, Tanja Bratina in Žan Lukman pa kot predavatelja.

Več o dogodku najdete na spletni strani.

Preberi več