header image

Avbreht, Zajc in partnerji
odvetniška družba o.p., d.o.o.

Tivolska cesta 50
1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 434 54 00 
F: +386 (0)1 434 54 04
E: office1(at)azodvetniki.com 

Član Warwick Legal Network, mednarodnega združenja
samostojnih odvetniških podjetij www.warwicklegal.com

Odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji je vpisna kot zastopnik za modele in znamke pred Uradom RS za intelektualno lastnino in kot zastopnik pred Uradom za harmonizacijo na notranjem trgu, Alicante, Španija.

Povezava do Odvetniške zbornice Slovenije.

 

Prekrškovno in kazensko pravo

Svetujemo vam v zadevah s področja kazenskega in prekrškovnega prava. Pri pravnem pregledu posameznih poslov, postopkov in nameravanih dejanj vam svetujemo pri prekrškovnih in kazenskopravnih vidikih zadeve in predlagamo ukrepe in druge spremembe za zmanjšanje pravnega tveganja. Zastopamo obdolžence, kršitelje in oškodovance v predkazenskih in kazenskih postopkih ter v postopkih o prekršku, vlagamo redna in izredna pravna sredstva ter pobude Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Naše storitve s področja kazenskega in prekrškovnega prava zajemajo: 

  • svetovanje s področja kazenskega in prekrškovnega prava   
  • svetovanje in pravna ocena kazenskopravnih in prekrškovnih vidikov pravnih poslov
  • zastopanje pred policijo, prekrškovnimi organi, državnim tožilstvom in sodišči
  • vlaganje rednih pravnih sredstev (pritožbe, ugovori, zahteve za sodno varstvo)
  • vlaganje izrednih pravnih sredstev (zahteve za varstvo zakonitosti, obnova postopka, izredna omilitev kazni)
  • vlaganje ustavnih pritožb zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin