header image

Avbreht, Zajc in partnerji
odvetniška družba o.p., d.o.o.

Tivolska cesta 50
1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 434 54 00 
F: +386 (0)1 434 54 04
E: office1(at)azodvetniki.com 

Član Warwick Legal Network, mednarodnega združenja
samostojnih odvetniških podjetij www.warwicklegal.com

Odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji je vpisna kot zastopnik za modele in znamke pred Uradom RS za intelektualno lastnino in kot zastopnik pred Uradom za harmonizacijo na notranjem trgu, Alicante, Španija.

Povezava do Odvetniške zbornice Slovenije.

 

Javna naročila

Pomemben del poslov številnih naših naročnikov predstavljajo javna naročila. V tem delu smo zato razvili znanja, ki so v pomoč tako naročnikom (osebam, ki morajo po pravilih ZJN-2 ali ZJNVETPS posle oddajati na podlagi javnih naročil), kot tudi ponudnikom. 

Za naročnike po ZJN-2 in ZJNVETPS opravljamo naslednje storitve:

 • Celotna izvedba javnega naročila, kar obsega:
  • svetovanje in pomoč pri izbiri ustreznega postopka oddaje javnega naročila,
  • priprava sklepa o začetku postopka javnega naročila,
  • integracija vseh evropskih predpisov v razpisno dokumentacijo,
  • objava javnega razpisa na portalu javnih naročil ter pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti,
  • priprava razpisne dokumentacije (razen tehničnih zahtev razpisne dokumentacije), 
  • svetovanje pri morebitnih pogajanjih, strokovnem in konkurenčnem dialogu,
  • vodenje morebitnih pogajanj, strokovnega in konkurenčnega dialoga,
  • priprava odgovorov in dodatnih pojasnil na razpisno dokumentacijo,
  • objava odgovorov in dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil ter pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti,
  • vodenje ali sodelovanje pri odpiranju ponudb,
  • priprava pogodbe o izvedbi del na podlagi javnega naročila,
  • svetovanje pri dopustnih dopolnitvah ponudbe po roku za oddajo ponudb,
  • pregled ponudb in dopolnjevanje formalno nepopolnih ponudb,
  • priprava odločitve o oddaji naročila,
  • sestava vseh ostalih aktov, ki jih je potrebno sprejeti v postopku oddaje javnega naročila,
  • priprava končnega poročila o izvedbi javnega naročila.
 • Svetovanje pri posameznih dejanjih v postopku oddaje javnega naročila
 • Svetovanje v revizijskem postopku.

Za ponudnike po ZJN-2 in ZJNVETPS opravljamo naslednje storitve:

 • Svetovanje pri posameznih dejanjih v postopku oddaje ponudbe
 • Zastopanje ponudnikov na odpiranju ponudb ter na vpogledu v ponudbe konkurenčnih ponudnikov
 • Vlaganje revizijskih zahtevkov, pisnih opozoril na odločitev naročnika ter zahtev za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

Za ponudnike in naročnike pripravljamo in izvajamo delavnice ter strokovna izobraževanja s poudarkom na praktičnih vidikih oddaje javnih naročil. Programe delavnic in izobraževanj prilagodimo področju, na katerem delujejo ponudniki ali naročniki, s čimer se zaposleni praktično usposobijo za samostojno izvajanje javnih naročil.

 

Naši odvetniki in svetovalci, pri svojem vsakdanjem delu na področju javnih naročil, uporabljalo tudi "Najdi jedro" - bazo odločb Državne revizijske komisije.