header image

Avbreht, Zajc in partnerji
odvetniška družba o.p., d.o.o.

Tivolska cesta 50
1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 434 54 00 
F: +386 (0)1 434 54 04
E: office1(at)azodvetniki.com 

Član Warwick Legal Network, mednarodnega združenja
samostojnih odvetniških podjetij www.warwicklegal.com

Odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji je vpisna kot zastopnik za modele in znamke pred Uradom RS za intelektualno lastnino in kot zastopnik pred Uradom za harmonizacijo na notranjem trgu, Alicante, Španija.

Povezava do Odvetniške zbornice Slovenije.

 

Insolvenčno pravo

Svetujemo direktorjem gospodarskih družb v zvezi s stečajnim pravom, kar vključuje prestrukturiranja podjetij, ukrepe za preprečevanje insolventnosti, stečajne postopke, postopke prisilne poravnave in likvidacije. Zastopamo upnike v vseh naštetih postopkih in poskrbimo za učinkovito uveljavitev upnikovih terjatev.

  • skrbni pregledi poslovanja 
  • ocena tveganj in analiza potrebnih ukrepov
  • svetovanje o postopkih prestrukturiranja, ukrepih za preprečevanje insolventnosti
  • zastopanje družbenikov, upnikov, pogodbenih strank ali poslovodij v postopkih stečaja, prisilne poravnave in likvidacije