header image

Avbreht, Zajc in partnerji
odvetniška družba o.p., d.o.o.

Tivolska cesta 50
1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 434 54 00 
F: +386 (0)1 434 54 04
E: office1(at)azodvetniki.com 

Član Warwick Legal Network, mednarodnega združenja
samostojnih odvetniških podjetij www.warwicklegal.com

Odvetniška družba Avbreht, Zajc & partnerji je vpisna kot zastopnik za modele in znamke pred Uradom RS za intelektualno lastnino in kot zastopnik pred Uradom za harmonizacijo na notranjem trgu, Alicante, Španija.

Povezava do Odvetniške zbornice Slovenije.

 

Gospodarsko pravo, prevzemi in združitve

Proces globalizacije zahteva od gospodarskih družb stalno širitev, tako na področju novih produktov, kot tudi geografsko. Naši odvetniki so tako v preteklosti že zastopali nekatera največja slovenska in tuja podjetja pri njihovem povezovanju in prevzemanju. 

V procesu združitev in prevzemov nudimo celovito svetovanje in izvedbo postopkov, ki obsegajo faze pogajanja, skrbnih pravnih pregledov ciljnih podjetij (due dilligence), pridobivanje dovoljenj s strani državnih organov oziroma agencij ter pripravo in sklenitev pogodb na podlagi katerih bo vašim gospodarskim družbam omogočen varen prehod na druge geografske trge ali dejavnosti.

Korporacijsko pravo:

 • ustanovitev vseh tipov gospodarskih družb ter podružnic,
 • skrbni pravni pregledi gospodarskih družb in drugih tipov pravnih subjektov (javni zavodi, javne agencije, zbornice),
 • statusne spremembe družb, reorganizacija,
 • priprava internih aktov, 
 • povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
 • spremembe lastništva (prodaja deležev, delnic),
 • svetovanje na področju povezanih podjetij, 
 • svetovanje v postopkih dnevnega poslovanja podjetja,
 • svetovanje in zastopanje v sporih med družbeniki,
 • svetovanje in priprava aktov za varovanje poslovne skrivnosti,
 • likvidacija podjetij.

Prevzemi in združitve:

 • skrbni pravni pregledi gospodarskih družb 
 • sodelovanje pri pogajanjih in priprava pogodb
 • sporazumi o skupnih vlaganjih (joint – ventures)
 • vodenje postopkov skladno s prevzemno zakonodajo
 • pridobitev dovoljenj regulatornih organov
 • jamstveni dogovori
 • odkupi z zadolžitvijo (LBO)