|    T: 01 434 54 00

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Področja pravnega delovanja

Pravo socialne varnosti

Na področju prava socialne varnosti nudimo našim strankam pravno svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanje. Stranke zastopamo in jim nudimo pomoč v vseh postopkih pred Zavodom RS za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in centri za socialno delo, in sicer tako na prvi stopnji kot tudi pred vsemi pritožbenimi organi. Naše stranke zastopamo tudi v socialnih sporih pred sodišči.