|    T: 01 434 54 00

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Področja pravnega delovanja

Nepremičninsko pravo

Svetujemo pri vseh pravnih poslih v zvezi z nakupom, prodajo, menjavo oziroma drugim prometom nepremičnin ter njenim financiranjem. Prav tako izvajamo postopke vpisov v zemljiško knjigo ter postopke zavarovanj na nepremičninah. V sodelovanju s strokovnjaki geodetske stroke izvedemo tudi celoten postopek delitve in vpisa etažne lastnine ter razdelitve nepremičnin. Zastopamo pravne in fizične osebe v vseh vrstah zadev, ki se nanašajo na pridobivanje, upravljanje in financiranje nepremičnin ter pri drugih naložbah v nepremično premoženje.

Več

Naše storitve s področja nepremičnin področja zajemajo:

  • svetovanje pri vseh pravnih poslih v zvezi z nakupom, prodajo, menjavo oziroma drugim prometom nepremičnin
  • svetovanje pri financiranju nepremičnin
  • vpisi v zemljiško knjigo
  • postopki zavarovanj na nepremičninah (hipoteke, zemljiški dolg)
  • postopki delitve in vpisa etažne lastnine ter razdelitve nepremičnin
  • zastopanje v vseh vrstah zadev, ki se nanašajo na pridobivanje, upravljanje in financiranje nepremičnin ter pri drugih naložbah v nepremično premoženje