|    T: 01 434 54 00

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Področja pravnega delovanja

Javno – zasebna partnerstva

Strankam svetujemo na področju javno-zasebnega partnerstva s ciljem omogočiti in pospeševati zasebna vlaganja v izgradnjo, vzdrževanje oziroma upravljanje objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva ter druge projekte, ki so v javnem interesu in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu ter zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje gospodarskih in drugih javnih služb.

Naša odvetniška pisarna svetuje pri izbiri najprimernejše oblike javno-zasebnega partnerstva – koncesijskega, javnonaročniškega oziroma statusnega partnerstva (z ustanovitvijo pravne osebe, s prodajo deleža, z nakupom deleža), pri vprašanjih razporeditve tveganj v razmerju javno-zasebnega partnerstva ter celovito svetuje v postopkih javno-zasebnega partnerstva, t.j. v predhodnem postopku, pri pripravi vseh potrebnih sklepov, aktov, javnih razpisov, pogodbe in druge dokumentacije. Prav tako svetujemo v fazi izvajanja same pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pri nadzoru nad njenim izvajanjem in pri morebitnih sporih med javnim in zasebnim partnerjem.