|    T: 01 434 54 00

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Področja pravnega delovanja

Gradbeno pravo

Področje gradbeništva je pravno intenzivno področje, kjer se prepletajo številni odnosi različnih subjektov – investitorjev, izvajalcev, podizvajalcev, projektantov, nadzornikov. Zagotavljamo celovito pravno podporo vsem subjektom v gradbenem sektorju. Naši pravni strokovnjaki svetujejo investitorjem pri gradbenih projektih že od vsega začetka, da se zagotovi vsa potrebna dokumentacija za uspešno izvedbo projekta, prav tako sodelujejo pri transakcijah s področja gradbeništva ter svetujejo pri pripravi enostavnih in kompleksnih gradbenih pogodb. Interese naših strank zaščitimo tudi z aktivnim sodelovanjem pri pogajanjih.

Izkušnje smo pridobili na večjih slovenskih gradbenih projektih s področja energetike, letališke, železniške in cestne infrastrukture in strankam tudi svetovali v kompleksnih gradbenih sporih. Prav tako smo aktivno svetovali pri projektih rekonstrukcije kulturnih spomenikov državnega pomena ter pri gradnji javnih ustanov. Skozi celoten spekter svetovalnih storitev s področja gradbenega prava tako nudimo celovito pravno podporo gradbenim projektom. Prav tako svetujemo tako naročnikom kot tudi ponudnikom v postopkih javnega naročanja s področja gradbenih projektov.