|    T: 01 434 54 00

Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

Področja pravnega delovanja

Davčno pravo

Stranke zastopamo v davčnih zadevah v postopkih pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi in ponujamo svetovalno podporo s področja davka od dohodkov pravnih in fizičnih oseb. V sodelovanju z našimi strokovnimi sodelavci ponujamo storitve davčne optimizacije, kar vključuje efektivno izrabo davčnih olajšav ter prestrukturiranje.

Več

Naše storitve s področja davčnega prava zajemajo:

  • svetovanje s področja davčnega prava
  • davčna optimizacija pravnih oseb
  • priprava dokumentacije transfernih cen
  • zastopanje strank pred pristojnimi upravnimi in sodnimi organi
davcno-pravo-az-odvetniki

Pravni strokovnjaki: